Bicult LED Smart Connect Bestellen

PRIVACY BELEID

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met TRILUX C.V.

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website www.bicult.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of het plaatsen van een bestelling), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat TRILUX C.V. in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat.

TRILUX C.V. gebruikt uw persoonsgegevens voor:

  • het verlenen van toegang tot onze website;
  • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
  • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
  • het registreren van garantie, indien u dit claimt.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden verwerken wij de navolgende persoonsgegevens van u:

  • NAW gegevens;
  • bedrijfsnaam (indien van toepassing);
  • afleveradres;
  • e-mailadres;
  • (mobiel) telefoonnummer;
  • IP-adres.

www.bicult.nl maakt gebruik van Google Analytics met als doel de website te verbeteren. Hiervoor worden cookies geplaatst om uw gebruik van de website in kaart te brengen. Deze gegevens worden anoniem verzonden naar Google. Dit houdt in dat het laatste octet van het ipadres  gemaskeerd wordt, waardoor de gegevens niet terug te leiden zijn naar een specifiek persoon. Daarnaast worden de gegevens die verzameld worden met de Google Analytics niet gebruikt door andere Googlediensten.

Contact

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om contact op te nemen (vragen, retourneringen, registratie garantie en klachten) door een email te sturen, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens aan te leveren om uw vraag te behandelen. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Bewaartermijnen

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren,  bijvoorbeeld zo lang uw fabrieksgarantie loopt, aldus 5 jaar na aankoop. Heeft u geen aanvullende fabrieksgarantie geclaimd, dan bewaren wij uw gegevens tot drie jaar na de laatste aankoop. Dit is afhankelijk van het product dat u heeft gekocht en de daarbij horende garantietermijn. Soms zal deze maximale bewaartermijn overschreden worden, maar alleen als wij daar op grond van de wet toe verplicht worden.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De door u verstrekte gegevens zullen wij niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding (SSL).

Uw wettelijke rechten

U hebt het recht de persoonsgegevens die TRILUX C.V. van u verwerkt in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen, tenzij TRILUX C.V. deze rechten niet kan inwilligen op grond van een wettelijke verplichting. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering sturen naar info@trilux.nl. Wel stellen wij vooraf graag vast dat dit verzoek van u afkomstig is en vragen u daarom u adequaat te identificeren. TRILUX C.V. zal vervolgens zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen, op uw verzoek reageren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op https://www.bicult.nl/privacy

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 8 april 2020.

Autoriteit Persoonsgegevens

Indien u vragen of klachten heeft over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk kenbaar te maken via info@trilux.nl. Wij zullen zo spoedig mogelijk op uw bericht reageren en uiteraard hopen wij hier samen uit te komen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens

TRILUX C.V.

Databankweg 28

3821 AL Amersfoort.

Cookies op Bicult LED Smart Connect
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in onze privacy-statement.
Noodzakelijk
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
Voorkeur
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.
Statische
Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.
Marketing
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.
Verander opties